Veelgestelde vragen


Is er opvang in school?

De school voorziet in voor- en naschoolse opvang. ’s Morgens kunnen de kinderen vanaf 6.45u. terecht in de opvang langs de Brugsesteenweg. Om 8u. gaat de poort open en kunnen de kinderen op de speelplaats terecht. ’s Avonds is er opvang tot 18.15u. (vrijdag tot 17.15u.).  Om 16.15u. gaan de kleuters onder begeleiding naar de opvang langs de Brugsesteenweg. Leerlingen van de lagere afdeling gaan tot 16.45u. of tot 17.15u. naar de studie. Daarna worden ze begeleid naar de opvang van de school. De woensdagmiddag is er in de school zelf opvang tot 12.15u. Indien uw kind langer naar de opvang moet, kan uw kind de woensdag en de vrijdag direct na school meegaan met de begeleiders van De Speelvogel. Uw moet daarvoor wel vooraf deze buitenschoolse opvang contacteren (adres: De Speelvogel, Kokelaarstraat 9, tel. 051/26 92 40).

Is mijn kind verzekerd op school?

De school is verzekerd voor ongevallen:

  • tijdens de lessen,
  • tijdens buitenschoolse activiteiten (in schoolverband),
  • op weg van en naar de school (binnen de normale tijd langs de kortste en/of meest veilige heen- en terugweg).

 

Neem contact op met de school voor de nodige formulieren. Een melding van een ongeval moet binnen de 24 uren gebeuren. De schoolverzekering dekt enkel persoonlijke letsels, geen materiële schade, bijvoorbeeld aan kledij of fiets ... De schade aan een bril wordt door de schoolverzekering gedeeltelijk vergoed.

Schooluren

De school start elke dag stipt om 8.30 uur. Op woensdagnamiddag is er geen school.

Maandag 08:30 - 11:40 | 13:15 - 16:00
Dinsdag 08:30 - 11:40 | 13:15 - 16:00
Woensdag 08:30 - 11:15
Donderdag 08:30 - 11:40 | 13:15 - 16:00
Vrijdag 08:30 - 11:40 | 13:20 - 15:00

Hoe en wanneer kan ik inschrijven?

Er bestaat voor het Stedelijk Basisonderwijs te Roeselare een inschrijfbeperking.
Voor elke leeftijdsgroep/leerjaar kunnen er maximaal 50 kinderen inschrijven.
Als uw kind al broers of zussen op school heeft, dan krijgt u voorrang bij de inschrijving. Dat is ook zo voor kinderen van personeelsleden.

Meer info omtrent inschrijven in het basisonderwijs van Roeselare: www.kieseenschoolinroeselare.be of kom naar het infomoment voor nieuwe kleuters op zaterdag 27 januari 2018.
U kan natuurlijk ook terecht bij een medewerker van ons schoolsecretariaat.

Waar vind ik alle afspraken van de school?

Alle afspraken staan in de afsprakennota. Bij de start van elk schooljaar ontvangt elk gezin een papieren versie. De digitale versie van de afsprakennota vindt u op de website www.sbsdebrug.be onder praktisch > documenten.

Kan ik gebruik maken van de schoolbus?

Dagelijks rijdt de schoolbus uit. Hiervoor is een vaste weg uitgestippeld. Wie met de bus meerijdt, krijgt een routeblad waarop de precieze uurregeling en de halte staat. We houden ons aan een stipt schema.

De reisweg en de haltes liggen vast en vindt u terug op onze website www.sbsdebrug.be en op blz. 84 in de bijlage van de afsprakennota. Er kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden – vb. wegenwerken – van de vaste reisweg en stopplaatsen afgeweken worden. De prijzen voor het leerlingenvervoer zijn door de wetgever vastgesteld volgens de tarieven van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Hoe kan ik de school contacteren?

Vanaf 7u. tot 18.15u. (vrijdag tot 17.15u.) is de school telefonisch bereikbaar via het nummer 051 24 15 23.  Tussen 11.45u. en 13u. is het secretariaat niet telefonisch bereikbaar.  Elke personeelslid van de school heeft een e-mailadres. U vindt deze gegevens in de afsprakennota en op de website www.sbsdebrug.be . Voor een algemene vraag kan u het volgende e-mailadres gebruiken: info@sbsdebrug.be . Voor een persoonlijk contact met een leerkracht neemt u best vooraf telefonisch contact op met de school.

Worden er kinderen met een thuisrij begeleid?

Er is een begeleide thuisrij naar :

  • de Godshuislaan ( richting Noordlaan en oversteek Noordlaan/ Brugsesteenweg)
  • de Noordstraat (richting Noordstraat en oversteek St.-Amandstraat)
  • St.Amand (richting P. Deconinckplein via H. Verrieststraat en oversteek aan P. Deconinckplein)
  • Materniteit (via de Gasthuisstraat naar Ronde Kom en oversteek Rondekomstraat)

De fietsers worden veilig in het verkeer geloodst. Zij volgen achteraan de thuisrijen. Kinderen mogen zonder begeleiding door een volwassene de school nooit alleen verlaten.

Kan mijn kind ’s middags op school eten?

Uw kind kan ’s middags op school blijven eten. Het menu staat op onze website: www.sbsdebrug.be.

Kleuters die op school een warme maaltijd nemen of hun boterhammen opeten, eten apart van 11.40u. tot 12.15u.. Peuters en kleuters van de eerste kleuterklas eten in een afzonderlijke refter.
Leerlingen van het lager eten ofwel hun boterhammen van 11.45u. tot 12.15u. ofwel warm van 12.15u. tot 13u.

In het begin van het schooljaar wordt een keuze gemaakt:

  • een standaard warme maaltijd
  • een vegetarische maaltijd
  • een varkensvleesvrije maaltijd.

Er kan ook gekozen worden om boterhammen van thuis mee te brengen. Soep en water is in de prijs inbegrepen.

Er is een afzonderlijke prijs voor het warme middagmaal in het kleuter en het lager. De prijs voor de boterhameters is in kleuter en lager een gezamenlijke prijs.
Daarnaast is er ook de kost voor het middagtoezicht. Alle prijzen vindt u in de bijdrageregeling van de afsprakennota. Voor de prijs van het middagtoezicht wordt jaarlijks een fiscaal attest opgesteld.

OPGELET: De school moet voor 9 uur de bestelling van de maaltijden doorgeven, daarna kunnen er geen wijzigingen meer gebeuren!

Stedelijke Basisschool
De Brug

Brugsesteenweg 75
8800 Roeselare

Tel.: 051 24 15 23
E-mail: info[@]sbsdebrug.be


Openingsuren secretariaat:

Maandag
08:00 - 11:45 | 13:00 - 17:30
Dinsdag
08:00 - 11:45 | 13:00 - 17:30
Woensdag
08:00 - 11:45
Donderdag
08:00 - 11:45 | 13:00 - 17:30
Vrijdag
08:00 - 11:45 | 13:00 - 16:30
epicworld